České srdce

Projekt české srdce

České srdce

návrat krajiny do přirozeného stavu

život v souladu s přírodními zákony

spolutvorba lidí, ostatních živých i neživých tvorů i přírody samotné

Původní záměr najít pozemek a mít svůj rodový statek, kde budu moci svobodně tvořit – učit se starat se o půdu i domov v souladu s přírodou a kde najdu i své poslání, se postupně změnil v novou, krásnou vizi s mnohem hlubším záměrem a s větším přesahem pro společnost.

Chtěla bych s vámi sdílet svoji vizi. Přišlo mi postupně už několik vhledů. Měl by to být velký prostor o rozloze min. 80 ha, který by se měl nacházet uprostřed České republiky.

Pastvina pro kopytníky

Většina plochy cca. 60 ha by měla zůstat „ladem“, zde by měla prostor příroda, aby se mohla postupně sama regenerovat bez zásahu člověka.

Dalších cca. 10 ha. by měla být „kontaktní“ zóna, kde by se lidé mohli setkávat s přírodou, zvířaty, rostlinami, jemně-hmotnými bytostmi. Zde by měli své místo i velcí kopytníci (koně, pratuři, zubři), které bychom vrátili zpět do volné přírody. Jednalo by se o jeden z mála lidských zásahů do jinak přirozených přírodních sebeobnovovacích procesů.  Záměrem je zajištění větší rozmanitosti a biodiverzity v dané lokalitě a nastolení rovnováhy mezi lesem a otevřeným prostorem (louky, pastviny). Cílem je vytvořit prostor, který bude odrážet rozmanitost přírody i soulad různých druhů včetně člověka, který se opět stane nedílnou součástí celku (přírody).

Louka

Poslední část (10 ha) by měla být pro lidi. Mělo by se tu postupně vytvořit pár přírodních minidomků pro budoucí návštěvníky a hlavní sídlo spolku, který o prostor bude pečovat. Vznikla by tu malá permakulturní zahrádka a prostor pro vzdělávání.

Mělo by se jednat o prostor, kde nebudou používat k žádné činnosti „výdobytky“ technokratické společnosti, které ve svém důsledku ničí přírodní prostředí. Mělo by se jednat o čisté prostředí (zejména bezhlučné a bez elektrosmogu i jiného znečišťování prostředí). Je to důležitá podmínka pro toto místo (žádné bagry, motorové pily, elektrospotřebiče, ale ani mobilní telefony, wifi…).

Návrat k přirozenému životu

Má to být místo, kde se lidé budou moci léčit tichem – přírodními zvuky a očistit se od civilizačního smogu (hluku, znečištění ovzduší, zamoření jemným elektrosmogem…). Místo by mělo pomoci lidem, uvědomit si, jak žijí (ve městech) a aby to chtěli změnit. To je hlavní přínos pro společnost.

Cílem je ukazovat, že jde žít i jinak a hledat cesty, jak žít bez dřiny dřívějších časů (zahrad-ničení) i bez technických „vymožeností“ dnešních dní a přitom žít plnohodnotným životem.

Prostor by měl sloužit zejména k následujícím účelům:

  • Prostor, kde se příroda může svobodně rozvíjet bez zásahu člověka
  • Prostor, pro pozorování přírody a učení se z přirozených procesů a rytmů (akce-klid, vznik-růst-zánik atd.), od kterých jsme se postupně odpojili
  • Prostor pro léčení tichem – pobyty pro všechny, kteří si chtějí aspoň na chvíli vyzkoušet, jaké to je žít bez civilizačních „vylepšení“ – přístrojů, bez mobilu a wifi, žít částečně „po staru“, jednoduše, bezhlučně
  • Prostor pro vzdělávání a sdílení svých poznatků
  • Sídlo společnosti – zajišťování provozu celého areálu, řešení běžné agendy, organizace akcí…
Jitka Flegelová

Moje úloha ve vizi je spolutvůrce – pomoc s realizací a udržování energetické  čistoty/ochrany nad tímto prostorem. Pomáhat s běžným chodem organizace, možná i částečně vzdělávací činnost…

Vize mi přišla už před nějakou dobou, nadchla mne, ale dosud jsem nebyla schopná jí realizovat. Pořád jsem přemýšlela, jak bych to zvládla udělat (sama). Přišlo mi to jako velké sousto pro jednoho člověka. Teprve nyní mi přišla myšlenka, dát vše do světa a najít další lidi, které by takový projekt zaujal, aby se podíleli při realizaci.

V současné chvíli je projekt ve fázi založení neziskové organizace, hledání vhodného místa i sponzorů a další podpory k realizaci projektu.

Jak lze přispět:

  • Finance nebo přímo pozemek odpovídající velikostí i záměru
  • Upozornění na místo, které by se hodilo pro výše popsaný záměr
  • Vlastní zdroje – pokud máte nadbytek sazeniček, keřů (pro tvorbu živého plotu) nebo přírodních materiálů na stavby domků nebo nářadí
  • Pomocná ruka, každý, kdo je ochotný fyzicky pomoci při budování živého plotu nebo domků
  • Rady, jak budovat nehlučně, pěstovat jednoduše
Hleda-se-dum

Momentálně je nejvíc potřeba najít vhodné místo pro sídlo neziskové organizace, kde bychom mohli začít s realizací dalších kroků. Nejvhodnější lokalita je poblíž menší obce na Vysočině. Když byste věděli o vhodném objektu nebo byli majitelem a mohli objekt pronajmout, prodat za rozumnou cenu popř. věnovat nebo přispět na rozjezd

Kontakt: flegelovajitka@seznam.cz

FB: Flegelová Jitka (moc tu nejsem)

Jitka Flegelová

Spoluzakladatelka projektu

Jmenuji se Jitka Flegelová. Příroda je mi inspirací k mé vlastní tvorbě, léčitelkou mé duše i otevřenou náručí pro všechny emoční turbulence. Neustále mne překvapuje dokonalost tvorby přírody i její neuvěřitelná životaschopnost. I když ji neustále devastujeme, likvidujeme, vše co není podle našich představ např. „plevel“ v záhonku, stále si hledá cesty, jak znovu nastolit rovnováhu. Velice ráda bych v tomto procesu přírodě vyšla naproti a poskytla prostor k návratu zpět do rovnováhy. Pokud máte stejný názor, budu vděčná za sdílení i jakoukoliv podporu v realizaci projektu.

Více o mne a mé další činnosti se můžete dozvědět na mých webových stránkách (stránky jsou v procesu vzniku).